L辞書をお使いで、PCに余力がおありなら、各種の固有名詞を体系的に補うjinmei, geo, station, propernounの併用をお勧めします。

http://openlab.ring.gr.jp/skk/wiki/wiki.cgi?page=SKK%BC%AD%BD%F1#p8

と,あったので,結合してみた.

skkdic-expr2 SKK-JISYO.L + SKK-JISYO.geo + SKK-JISYO.jinmei + SKK-JISYO.propernoun + SKK-JISYO.station > ~/SKK-JISYO.XL

ちなみに,

% wc -l SKK-JISYO.L
175765 SKK-JISYO.L
% wc -l SKK-JISYO.XL
301754 SKK-JISYO.XL

でした.